Od performatywności do aksjologii. O mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły

Katarzyna Zagórska

Poradnik Językowy 1/2002 s. 18-28
Dział: Artykuły i rozprawy