Apel do autorów

APEL DO AUTORÓW i WSPÓŁAUTORÓW TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W „PORADNIKU JĘZYKOWYM” (1901-2003)

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poradnik Językowy on-line” (grant MNiSW Nr 11H 13 0379 82), którego celem jest digitalizacja „Poradnika Językowego” (z lat 1901-2003) i udostępnienie tekstów w nim opublikowanych w formie elektronicznej na stronie internetowej pn. „Poradnik Językowy on-line” (adres strony: http://www.poradnik-jezykowy.uw.edu.pl), zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich autorów/współautorów tekstów opublikowanych w PJ o wyrażenie zgody na upowszechnienie w tej formie tekstów ich autorstwa. Nasz apel kierujemy też do spadkobierców majątkowych praw autorskich.

W tej sprawie prosimy kontaktować się z sekretarz Redakcji – dr Martą Piasecką [poradnikjezykowy@uw.edu.pl].

Prezes Towarzystwa Kultury Języka

/-/ dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW

Red. naczelny „Poradnika Językowego”

/-/ prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik grantu

/-/ dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW