Kontakt

Kierownik projektu: dr hab., Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: wdecyk@uw.edu.pl