„Poradnik Językowy" on-line

„Poradnik Językowy" on-line

Kierownik projektu: dr hab., prof. UW Wanda Decyk-Zięba

Projekt został zrealizowany w  latach 2014 – 2016 (od 09.07.2014 do 08.07.2016 r.) w  ramach grantu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – umowa Nr 0012/NPRH3/H11/82/2014 (numer rejestracyjny: 11H 13 0379 82)*.