Wileńskie konstrukcje z się (ekskurs diachroniczny)

Elżbieta Janus

Poradnik Językowy 1/2011 s. 62-71
Dział: Artykuły i rozprawy