Wiedza i wszechwiedza. Czy człowiek może mieć wolną wolę, jeśli Bóg wie wszystko?

Piotr Sobotka

Poradnik Językowy 1/2011 s. 72-83
Dział: Artykuły i rozprawy