Próba rozróżnienia konstrukcji parentetycznych z wyrażeniem jak

Marzena Stępień

Poradnik Językowy 1/2011 s. 84-95
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
jaktak jak