Oprócz – jaka to część mowy? Rozmyślania na marginesie Andrzeja Bogusławskiego studium o znaczeniu rosyjskiego krome

Jadwiga Wajszczuk

Poradnik Językowy 1/2011 s. 96-109
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
oprócz