Dekapitacja zdań we współczesnej polszczyźnie. O polskich odpowiednikach rosyjskich konstrukcji bezorzeczeniowych

Daniel Weiss

Poradnik Językowy 1/2011 s. 110-120
Dział: Artykuły i rozprawy