Ktoś to znaczy kto? O językowym statusie roślin

Zofia Zaron

Poradnik Językowy 1/2011 s. 121-130
Dział: Artykuły i rozprawy