Zacność

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 1/2011 s. 131-134
Dział: Słowa i słówka