De facto jako wyrażenie metatekstowe

Beata Milewska

Poradnik Językowy 2/2011 s. 24-35
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
de facto