Perswazja i sposoby jej wyrażania w miesięczniku „Twój Styl”

Aldona Siwek

Poradnik Językowy 1/2002 s. 29-42
Dział: Artykuły i rozprawy