Dygitalizacja graficzna i tekstowa Słownika wileńskiego

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 2/2011 s. 75-82
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki