Międzynarodowa konferencja naukowa Język poza granicami języka II. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tumiany, 24–25 czerwca 2010

Aleksander Kiklewicz, Jarosław Strzelecki

Poradnik Językowy 2/2011 s. 82-87
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki