Wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Kultury Języka

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 2/2011 s. 92-94
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki