Piotr Zbróg, Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku, Kielce 2010

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 2/2011 s. 100-103
Dział: Recenzje