Jak i do kogo, czyli o niektórych postawach wobec innych

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 2/2011 s. 63-67
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów