Frazeologizm Alleluja i do przodu oraz jego modyfikacje we współczesnej polszczyźnie

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 2/2011 s. 68-74
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów