Formy adresatywne we współczesnym języku rosyjskim, polskim i w amerykańskim wariancie języka angielskiego. Charakterystyka socjolingwistyczna

Wanda Kotikowa

Poradnik Językowy 1/2002 s. 43-51
Dział: Artykuły i rozprawy