Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 3/2011 s. 5-29
Dział: Artykuły i rozprawy