Cechy wielojęzyczności idiolektu św. Julii Urszuli Ledóchowskiej (na przykładzie jej listów)

Sybille K. Schmidt

Poradnik Językowy 3/2011 s. 58-73
Dział: Artykuły i rozprawy