Modyfikujące innowacje frazeologiczne jako amalgamaty znaczeń w świetle modelu dynamicznego, opartego na uzusie językowym

Anna Turula

Poradnik Językowy 3/2011 s. 74-84
Dział: Artykuły i rozprawy