Władysław Brzeziński ciągle pisze... (Władysław Brzeziński, Gwara wsi Podróżna w Złotowskiem, Wrocław 2010, ss. 344)

Stanisław Drewniak

Poradnik Językowy 3/2011 s. 93-94
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki