Sprawozdanie z XLII konwersatorium z cyklu Język a Kultura

Paulina Łazarewicz, Agata Wiącek

Poradnik Językowy 3/2011 s. 95-97
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki