Sprawozdanie z kolokwium naukowego: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Katowice, 4–5 listopada 2010 r.

Iwona Bijak, Maciej Matkowski

Poradnik Językowy 3/2011 s. 98-101
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki