Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra 2009

Marta Piasecka

Poradnik Językowy 3/2011 s. 106-109
Dział: Recenzje