Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Wittenberdze [20-24 września 2001]

Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski

Poradnik Językowy 1/2002 s. 52-57
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki