Czy lobbować kalki, czy może za kalkami?

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 3/2011 s. 85-92
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
lobbować