Zakresy (pola) tematyczne zapożyczeń leksykalnych z języka francuskiego w polszczyźnie

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 4/2011 s. 5-25
Dział: Artykuły i rozprawy