XVI-wieczne odrezultatywne nazwy osobowe o motywacji rzeczownikowej

Elżbieta Krasnodębska

Poradnik Językowy 4/2011 s. 86-98
Dział: Artykuły i rozprawy