Sprawozdanie z konferencji Manipulacja w języku mediów [Kazimierz, 25-27 października 2001]

Monika Pietrucha, Magdalena Trysińska

Poradnik Językowy 1/2002 s. 57-62
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki