Prima aprilis

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 4/2011 s. 124-126
Dział: Słowa i słówka