„Dała tam raz armata ład”, a „Ta kawa ma wakat”. O solecyzmach w palindromach

Iwona Wowro

Poradnik Językowy 5/2011 s. 21-43
Dział: Artykuły i rozprawy