Adoptowałem psa – o nowych użyciach leksemów adopcja, adoptować, zaadoptować we współczesnej polszczyźnie

Krystyna Bojałkowska

Poradnik Językowy 5/2011 s. 54-71
Dział: Artykuły i rozprawy