Kolokacje poetyckie z rzeczownikiem oko

Swietłana Gaś

Poradnik Językowy 5/2011 s. 72-77
Dział: Artykuły i rozprawy