Próba charakterystyki języka motoryzacyjnych reklam prasowych

Yordanka Ilieva-Cygan

Poradnik Językowy 5/2011 s. 78-87
Dział: Artykuły i rozprawy