Komentarz konieczny do tekstu M. Jakubowicz pt. Z warsztatu badań etymologicznych – od Pokornego do Borysia („Poradnik Językowy” 2010, z. 7, s. 38–49)

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 5/2011 s. 94-99
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki