Niby nie ma, a jest, czyli kadr z rzeczywistości kultury korporacyjnej

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 5/2011 s. 88-93
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
prezenteizm