Tradycja sztuki wersetu w przekładzie Czesława Miłosza Księgi psalmów

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 6/2011 s. 47-62
Dział: Artykuły i rozprawy