Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studia poświęcone Antoninie Otrębskiej-Jabłońskiej w stulecie narodzin, pod red. E. Smułkowej, A. Engelking, Warszawa 2001

Izabela Stąpor

Poradnik Językowy 1/2002 s. 64-67
Dział: Recenzje