Onomastyka w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Stan obecny, perspektywy badawcze

Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec

Poradnik Językowy 7/2011 s. 41-55
Dział: Artykuły i rozprawy