Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 7/2011 s. 56-71
Dział: Artykuły i rozprawy