Onomastyczne (hipo)tezy – czyli o problemie wielomotywacyjności nazwisk w badaniach antroponimicznych

Monika Kresa

Poradnik Językowy 7/2011 s. 72-89
Dział: Artykuły i rozprawy