Nominacja ludności żydowskiej w najstarszych metrykach XIX w. z regionu Podlasia

Zofia Abramowicz

Poradnik Językowy 7/2011 s. 90-106
Dział: Artykuły i rozprawy