Kilka uwag o cechach językowych nazwisk na podstawie poznańskich ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (XVI–XVIII w.)

Kinga Banderowicz

Poradnik Językowy 7/2011 s. 107-116
Dział: Artykuły i rozprawy