Co w kanałach piszczy

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 7/2011 s. 117-123
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kanał