Pragmatyczna skuteczność apokryficznych formuł magicznych w kontekście metaforyzacji języka

Anna Barankiewicz

Poradnik Językowy 8/2011 s. 14-26
Dział: Artykuły i rozprawy