Przeglądarka wersetów równoległych szesnastowiecznych polskich Ewangelii w pracy historyka języka

Izabela Winiarska-Górska

Poradnik Językowy 8/2011 s. 27-45
Dział: Artykuły i rozprawy