Galicyzmy leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego Mochnackiego

Milena Wojtyńska-Nowotka

Poradnik Językowy 8/2011 s. 54-67
Dział: Artykuły i rozprawy